Om

Om

Hej,
Jag heter Carolin och är den som anmält oss till webbstjärnan.Vi är en årskurs 1 och vi kommer att använda den här bloggen i skolan. Vi går på en skola som heter Bjurhovdaskolan och som ligger i Västerås.

Vi vill kunna visa varandra, våra föräldrar och vänner vad vi gör i skolan. Vi kommer att ta bilder på oss och bilder på vårt skolarbete och visar vad vi gjort.
Att kunna publicera skolarbeten på internet så att vi får verkliga mottagare känns spännande. På så sätt kommer vi att arbeta med källkritik, upphovsrätt och netikett i vårt dagliga arbete. Det blir en naturlig del i skolarbetet och det kommer att skapa intresse, engagemang och nyfikenhet bland både elever och oss lärare tror vi.

Vi blir glada om ni vill kommentera vårt arbete, men använd sunt förnuft och håll en god ton i din kommentar tack!

I Lgr11 står det
” Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”
Vidare står det ” att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också viktigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta”

Vi vill lära oss mer om vilka regler som gäller när man publicerar på nätet och tycker att bloggen är ett bra verktyg som vi kan använda i det syftet. Förhoppningen är att alla elever kommer att vilja publicera arbeten här på våran blogg.

Vi ska också lära oss och gå igenom vad creative commons är. Vår blogg är märkt med cc.

Hälsningar från 1A på Bjurhovdaskolan